Etterutdanning i ASK for PP-tjenesten

Det tilbys nå en etterutdanning i ASK for ansatte i PP-tjenesten med oppstart høsten 2017. Statped er ansvarlig for utdanningen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.  ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort.

Målsettingen med etterutdanningen er å styrke PPT sin kompetanse innenfor feltet. Blant annet ved å kunne:

  • avdekke behov for ASK hos barn, unge og voksne uten funksjonell tale, samt kunne følge opp med aktuelle tiltak.
  • kjenne lovverk og i sakkyndighetsarbeid for barn, unge og voksne med behov for ASK.
  • kartlegge personer med behov for ASK.
  • tilrettelegge undervisningstilbud for barn, unge og voksne med behov for ASK.
  • systemarbeid med ASK-brukere.

For å lese mer om tilbudet http://www.statped.no/temaer/sevu-ppt/ask/