Om ASK-LOFTET

ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi ønsker å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK. ASK-loftet ble åpnet oktober 2007.

Noen av de praktiske eksemplene er bidrag fra ulike skolemiljø i form av materiell og metodebeskrivelser. Dette er typer fagstoff vi gjerne ønsker flere bidrag på. Vi inviterer interesserte opplæringsmiljø (barnehager, skoler, voksenopplæring m.fl.) og andre til å ta kontakt med oss for å gjøre aktuelt fagstoff tilgjengelig på disse nettsidene.

Ansvarlig for ASK-loftets nettsider er Statped midt.

ASK-loftet er del av Læringsloftet.