Kjenner du en person som mangler tale?

Kurset gir en innføring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Gjennom forelesninger, videoeksempler og refleksjonsoppgaver retter kurset oppmerksomheten på grunnleggende ferdigheter som må være på plass for å lykkes med bruk av ulike kommunikasjonsløsninger og/eller kommunikasjonshjelpemidler.

Målgruppe er foreldre, rådgivere og spesialpedagoger i PPT, styrere i barnehage, skoleledere, pedagoger, assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, personale i boliger, voksenopplæring, studenter og andre som har beslutningsmyndighet vedrørende opplæringen til barnet/eleven.

Les mer om innhold, tid og sted, og påmelding i kursinvitasjonen.